ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Çerez Politikası (“Politika”) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (“TKK”) tarafından yürütülen Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi (“Proje”) kapsamında oluşturulan www.fesas.org  alan adlı web sitesinin faaliyetleri ve ilgili kişiler tarafından kullanılması sırasında mevzuata uygun olarak işlenen çerezlerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya “Kanun”) tarafından öngörülen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

www.fesas.org alan adlı web sitesinde, kullanıcılara sunulan hizmetleri geliştirmek ve söz konusu web sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak amaçlarıyla “çerez” adıyla tanımlanan bazı veri dosyaları kaydedilmektedir.

Kullanıcıların, www.fesas.org alan adlı web sitesini kullanımları sırasında, web sitesinin doğru biçimde çalışmasını sağlamak amacıyla bazı zorunlu çerezler tutulmaktadır. Kullanıcıların herhangi bir çerez kullanımını tercih etmemeleri halinde, kullanmış oldukları tarayıcı ayarlarından çerezleri silmeleri ya da engelleyebilmeleri mümkün olacaktır. Ancak çerezlerin engellenmesi halinde, web sitesinin özelliklerinin kullanımını etkilenebilecektir.

 1. ÇEREZ KAVRAMI VE KULLANIM SEBEPLERİ

Çerezler, web sitesi platformlarından gönderilmiş ve kullanıcının ağ tarayıcısına kaydedilmiş küçük veri parçalarıdır. Kullanıcı gelecekte aynı platforma göz attığında; çerez kullanıcının önceki faaliyeti ile ilgili bilgilendirmesini sağlar. Böylelikle kullanıcının söz konusu platformda gezinti deneyimini iyileştirmeye ve internet sitelerini kişiselleştirmeye yarar.

Örneğin herhangi bir platforma giriş yaparken “Beni Hatırla” seçeneğini işaretleyen kullanıcının, kaydettiği bilgi tarayıcıya kaydedilmiş bir çerez haline gelir.

Kullanıcılara sunulan hizmeti geliştirmek, www.fesas.org ‘un işlevselliğini arttırmak ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda sayılmış teknik tedbirleri gerçekleştirmek amaçlarıyla söz konusu web sitesinde de birtakım çerezler tutulmaktadır.

 1. FESAS.ORG ’ DA KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ 

Zorunlu Çerezler: Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

 1. FESAS.ORG ’ DA KULLANILAN ÇEREZLER

Tarayıcı ve İşletim Sistemi Türü: Kullanıcının www.fesas.org’a erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, www.fesas.org’a erişilen tarih ve saat, www.fesas.org’ da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve www.fesas.org’a doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin uzantısı gibi kaydedilen çerezlerdir.

Google Analytics: Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: Google Privacy.

 1. ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ

Kullanıcıların, her zaman için çerez kaydı alınan web siteleri için çerez tercihlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar platformda gezindikleri tarayıcının ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme olanağına sahiptir. Böylelikle, veri sahiplerinin çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme çerezlerin kullanılmasını engelleme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Ancak bilinmelidir ki tarayıcı için engellenen çerezler kullanıcıya daha hızlı bir deneyim sunulması konusunda birtakım aksaklıklar yaşatabilecektir. Bu konudaki tercihler, kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmanız mümkündür.

 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için;

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için;

https://adssettings.google.com/authenticated

 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler;

https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz (Your Online Choicesüzerinden yönetilebilir.

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

Veri Sorumlusunun Kanundan kaynaklı bir diğer yükümlülüğü ilgili kişiyi hakları hakkında bilgilendirmelidir. Bu kapsamda Kanun ’un 11 inci maddesine göre ilgili kişiler Veri Sorumlusuna başvurarak;

–  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

11 inci maddede öngörülen haklarını kullanmak veya taleplerini iletmek isteyen ilgili kişi Veri Sorumlusuna www.fesas.org  internet sitesinde bulunan Başvuru Formunu doldurup, Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No:7 Çankaya/Ankara adresine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun şekilde talebini göndererek ulaşabilir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN TALEPLERİNİN SONUÇLANDIRILMA USULLERİ

Başvuran ilgili kişinin, işbu Politikanın “Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları” başlıklı 10 uncu bölümünde yer alan haklarına ilişkin taleplerini usule uygun olarak tarafımıza iletmesi durumunda, Veri Sorumlusu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.