FESAS Çiftçinin Yanında

Tarım sektöründe kayıtlı istihdamın ilk projesi olan Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi (FESAS), çiftçileri destekleyerek, Türk vatandaşı ve göçmen işçilerin işgücü piyasasına katılımını desteklemektedir.

Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Mersin’de uygulamaya alınan Proje kapsamında, göçmenlerin ve yereldeki tarım işçilerinin güvenli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olmaları hedeflenmektedir. Proje, çevresel ve sosyal taahhütlerin yerine getirilmesi, çocuk işçiliğiyle mücadele, iş sağlığı ve güvenliği ve mahremiyetin korunması gibi değerler etrafında uygulanmaktadır.

Proje, kalkınma hedefine, çiftçilere yönelik sözleşmeli üretim vasıtasıyla tarımda kayıtlı istihdam fırsatlarına geçişin kolaylaştırılması, kooperatiflere yönelik mikro hibe desteğinin sağlanması ve kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri ile ulaşmak için çalışmaktadır.

Toplam 46.8 milyon Avro bütçesiyle tarım alanında Türkiye’de uygulanan en kapsamlı Projedir. FESAS Projesi, Dünya Bankası’nın idari yürütücülüğünde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından uygulanmakta, Avrupa Birliği FRIT fonu ile finanse edilmektedir.