FESAS Ekibi Sahada

FESAS çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Tarım sektöründe kayıtlı istihdamın tek projesi olan, çiftçileri destekleyerek Türk vatandaşı ve göçmen işçilerin işgücü piyasasına katılımını hedefleyen “Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi (FESAS)” saha çalışmalarını hızlandırdı.

Proje saha ekibi, proje pilot illeri olan Adana, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Mersin’de yoğun görüşme ve toplantılarını sürdürüyor. Görüşmeler kapsamında çiftçilere proje bilgilendirmeleri yapılıyor, çiftçilerin saha ihtiyaçları tespit ediliyor.

Dünya Bankası’nın idari yürütücülüğünü yaptığı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin uygulayıcısı olduğu FESAS kapsamında, çiftçiler sözleşmeli üretim noktasında bilgilendiriliyor, tarım işçileri kayıt altına alınıyor. Projede, teknik ve sosyal beceri eğitimlerinin verilmesi, kayıtlı istihdam için ücret desteği ve çiftçilere teknik yardım sağlanması, tarımsal istihdam fırsatlarının yaratılması ve tarım sektöründeki koşulların iyileştirilmesi amaçlanıyor. Projede ayrıca tarım alanında çalışacak göçmenler için Teknik Tarım Türkçe Eğitimlerinin verilmesi yönünde çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye’nin en büyük ve köklü çiftçi kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tecrübesiyle hayata geçirilen projenin önümüzdeki süreçte çiftçilere yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.