Dünya Bankası Uygulama Destek Toplantıları Yapıldı

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi (FESAS-Tarım Sektöründe Kayıtlı İstihdam Desteği), Dünya Bankası Uygulama Destek Toplantıları, yoğun katılımla çevrimiçi olarak düzenlendi.

Ankara’da 27 Eylül 2021’de başlayan ve bir hafta süren toplantılara, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Dünya Bankası yetkili ve ilgili alan uzmanları ile Proje Uygulama Ekibi katıldı.

Toplantılarda, projenin uygulama adımları, proje faaliyetleri ve zaman planları gözden geçirildi. İlgili alan uzmanlarının katıldığı toplantılarda; İhtiyaç Analizi, Saha Erişimleri, Profilleme, Sosyal ve Çevresel Koruma, Etki Değerlendirme, Bilgi Teknolojileri, İletişim, Satınalma ve Finans Yönetimi vb. başlıklarda teknik oturumlar yapıldı.

Toplantılarda, projenin sahada aktif şekilde uygulamaya alınmasından önce, Mersin bölgesinde yapılan pilot çalışma verilerine göre, yeni iş planları ve önlem paketleri üzerinde çalışıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından uygulanan FESAS, AB FRIT fonu çerçevesinde finanse ediliyor. Projenin idari yürütücüsü ise Dünya Bankası. Dünya Bankası Uygulama Destek Toplantıları 6 ayda bir yapılıyor.