İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (FİNANSAL YÖNETİM UZMAN YARDIMCISI)

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 216 40 14

Mail: frit@tarimkredi.org.tr

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Finansal Yönetim Uzman Yardımcısı İstihdamı

REFERANS NUMARASI:  CS3.1-16

DAVET TARİHİ: 17.10.2022

İŞİN KAPSAMI:

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında; Finansal Yönetim Uzman Yardımcısı, Proje fonlarının ekonomik ve verimli bir şekilde amaçlanan amaçlarla kullanılmasını sağlamak için bütçeleme, muhasebe, fon akışı, iç kontroller, raporlama ve denetim düzenlemelerini desteklemek, proje kapsamında yapılacak olan işveren ödemelerine ilişkin gelen evrakların kontrollerini gerçekleştirmek, İşveren ödemelerine ilişkin ödeme icmallerini hazırlamak, İşçi harcırah ödemelerine ilişkin evrakların kontrollerini gerçekleştirmek, İşçi harcırah ödemelerine ilişkin ödeme icmallerinin kontrolünü sağlamak görevlerini yerine getirecektir.

 

KARAR TARİHİ: 02.01.2023

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 7.38 paragrafı Bireysel Danışmanlık Seçim Metodu

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: MUSTAFA OLGUN

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 12 Ay