Hakkımızda

Tarım Sektöründe Kayıtlı İstihdam Desteği Projesi

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi (FESAS – Tarım Sektöründe Kayıtlı İstihdam Desteği) 24 Kasım 2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Proje, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yürütülmektedir. Projenin idari yöneticisi Dünya Bankası olup, proje Avrupa Birliği’nin “Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT)” tarafından finanse edilmektedir.

FESAS Projesi, Türk vatandaşı çiftçi ve işçilerin, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKAS) ve diğer göçmenlerin işgücü becerilerini güçlendirerek tarım sektöründeki kayıtlı işgücü piyasasına katılımlarını desteklemektedir.

Proje, göçmenlere teknik tarım, Türkçe ve sosyal beceri eğitimlerinin yanı sıra çiftçilere teknik destek sağlamakta ve seçilen proje illerinde sözleşmeli üretim yoluyla kayıtlı tarımsal istihdam olanakları yaratmak için tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Proje; Adana, Adıyaman, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Mersin’de bulunan 5 Tarım Kredi Bölge Birliği ve 211 Tarım Kredi Kooperatifi bünyesinde yürütülüyor.

Proje Uygulama Birimi

Proje Yöneticisi:
D. Konuralp PİRİNÇÇİ

Saha Koordinatörü:
Sevim KARASUNGUR

Sosyal Koruma Uzmanı:
Sümeyye KUL

Çevre Uzmanı:
Gökhan KARABULUT

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı:
Doğukan DOĞU

İletişim ve Görünürlük Uzmanı:
Sibel ÇELİK SÖZER

Eğitim Uzmanı:
Dr. Begüm ŞAHİN

Satın Alma Uzmanı:
Solmaz BULUT

Finansal Yönetim Uzmanı:
Zeynep Hande ARSU

Saha Sorumluları:
Adana Saha Sorumlusu: Ceren ÇAĞLAROĞLU
Adıyaman Saha Sorumlusu: Halit Süheyl DİREK
Bursa Saha Sorumlusu: Derya TÜKEK AYAN
Gaziantep Saha Sorumlusu: Enver KALAYLI
Mersin Saha Sorumlusu: Dilay DUMAN
İzmir Saha Sorumlusu: Ahmet Can HATUN

Veri Uzmanları:
Adana Veri Girişi Uzmanı: Soner AVCI
Bursa Veri Girişi Uzmanı: Nergiz SOLMAZ
Mersin Veri Girişi Uzmanı: Ömer ALKAÇAR
İzmir Veri Girişi Uzmanı: Aytaç UZUNLAŞ