Hedef Gruplarımız

Çiftçiler

Proje illerinde yaşayan 18-70 yaş arası çiftçilerdir. Çiftçilerin daha nitelikli istihdam sağlamaları desteklenmektedir. Proje kapsamında tarım işçilerinin kayıtlı istihdam olanaklarından yararlanabilmesi için çiftçilere ücret desteği başta olmak üzere çeşitli destekler sunuluyor. Çiftçilerin sözleşmeli üretim yoluyla tarım yapması teşvik ediliyor. Çalışanlarının zorunlu sigorta gibi standart masrafları karşılanmaktadır. Daha nitelikli ve ihtiyaçlarına uygun becerilere sahip tarım işçilerine erişimleri sağlanmaktadır.

Tarım İşçileri: Türk Vatandaşları

Proje illerinde yaşayan Türk vatandaşları potansiyel tarım işçisi olarak bilgilendirilmekte ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi işçi havuzuna kaydolmaları teşvik edilmektedir. Çiftçilerin profesyonel anlamda ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilere sahip olmaları, güvenli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişmeleri amacıyla Türk vatandaşı tarım işçileri destekleniyor

Tarım İşçileri: Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Diğer Mülteciler

Proje illerinde yaşayan Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin ve diğer göçmenlerin tarım işçisi olarak projeye katılmaları teşvik edilmektedir. Tarım işçilerinin Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri işgücü havuzuna kayıtlı olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. İlgili hedef kitlenin tarım sektöründe ihtiyaç duyulan teknik bilgi, beceri ve davranışları kazanması sağlanır. Dil bilmeyenlerin Türkçe öğrenmesi için çeşitli eğitim fırsatları sunulmaktadır. Proje kapsamında tarım işçilerinin güvenli ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişmeleri destekleniyor.