İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ

BİRİM KOOPERATİFLER TARAFINDAN SUNULAN MİKRO/KÜÇÜK HİBELERİN TEKNİK VE FİNANSAL FİZİBİLİTESİNİN ANALİZİ İÇİN BAĞIMSIZ DIŞ TEKNİK DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

İHALE SONUÇ BİLDİRİM TARİHİ : 31.07.2023

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 216 40 14

Mail: frit@tarimkredi.org.tr

İHALENİN ADI:  Birim Kooperartifler Tarafından Sunulan Mikro Hibelerin Teknik ve Finansal Fizibilitesinin Analizi için Bağımsız Dış Teknik Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı

REFERANS NUMARASI: CS2-02

DAVET TARİHİ: 01.03.2023

İŞİN KAPSAMI: Mikro ölçekli hibe programı, TKK kooperatiflerinde mevcut kapasite eksikliklerinden dolayı halihazırda istenilen düzeyde olmayan sözleşmeli üretim kapasitesinin arzu edilen düzeye getirilmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, proje bölgelerinde ürünlerin bozulmadan daha uzun süreler saklanabilmesi, konsolide edilmesi ve sınıflandırılmasını sağlamak ve bu sebeple tarım kredi kooperatiflerinin ortakları konumundaki çiftçileri sözleşmeli üretim modeline dahil etmek veya katılım düzeylerini arttırmak amacıyla gerekli altyapı oluşturulacaktır.

KARAR TARİHİ: 28.07.2023

İHALE USULÜ: Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri Bölüm VII. 7.11 – 7.12 paragrafı uyarınca Danışman Niteliklerine Dayalı Seçim (Consultant’s Qualification Based Selection) (CQS)

SÖZLEŞME İMZALANAN FİRMA: GZ Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret A.Ş

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 6 Ay

SÖZLEŞMENİN BEDELİ: 93.250,00 EURO