İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ

Çevre Koruma Uzmanı

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara Telefon: +90 312 216 40 14

Mail: frit@tarimkredi.org.tr

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mültecilere ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Çevre Koruma Uzmanı İstihdamı

REFERANS NUMARASI: CS3.1-22B

DAVET TARİHİ: 16.01.2023

İŞİN KAPSAMI:

Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Çevre Koruma Uzmanı, ilgili ÇSÇ gereklilikleri kapsamında projenin yürütülmesine ilişkin çevresel risklerin yeterli ve düzenli yönetiminin, proje uygulama sürecinin her aşamasında projenin çevresel uyumunun sağlanması, ilgili Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesinde öngörülen projeye ilişkin çevre konularının erken tespiti ve gerekli süreçlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

KARAR TARİHİ: 10.04.2023

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 7.38 paragrafı Bireysel Danışmanlık Seçim Metodu

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Gökhan KARABULUT

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 7 Ay -15 Gün