İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (Satın Alma Uzmanı) 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara 

Telefon: +90 312 216 40 14 

Mail: frit@tarimkredi.org.tr 

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Satın Alma Uzmanı İstihdamı 

REFERANS NUMARASI: CS3.1-02 

DAVET TARİHİ: 27.05.2020 

İŞİN KAPSAMI: 

Proje kapsamında, satın alma ve proje uygulaması ile ilgili faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve ACC Destek Hizmetleri Departmanına teknik yardım sağlamak. 

KARAR TARİHİ: 30.11.2020 Pazartesi 

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 7.38 paragrafı Ferdi Danışmanlık Seçim Metodu (Satın alma Uzmanı) 

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Hayriye Tırnova Yazıcı 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:12 Ay 

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (Finansal Yönetim Uzmanı) 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara 

Telefon: +90 312 216 40 14 

Mail: frit@tarimkredi.org.tr 

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Finansal Yönetim Uzmanı İstihdamı 

REFERANS NUMARASI: CS3.1-04 

DAVET TARİHİ: 27.05.2020 

İŞİN KAPSAMI: Proje kapsamında, proje uygulaması boyunca mali yönetim, ödeme ve denetim düzenlemelerinden bir Finansal Yönetim Uzmanı (FYU) sorumlu olacaktır. FYU, TKK ve Proje FY El Kitabının sistem ve prosedürlerini kullanarak bu işlevleri yerine getirecek, FY konularında gerekli koordinasyonu ve desteği sağlayacak ve Projeyle ilgili FY konularında TKK Muhasebe ve Finans Departmanına teknik destek sağlayacaktır. 

KARAR TARİHİ: 30.11.2020 Pazartesi 

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 7.38 paragrafı Ferdi Danışmanlık Seçim Metodu (Finansal Yönetim Uzmanı) 

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Zeynep Hande KAR 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:12 ay 

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (İletişim Uzmanı) 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara 

Telefon: +90 312 216 40 14 

Mail: frit@tarimkredi.org.tr 

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında İletişim Uzmanı İstihdamı 

REFERANS NUMARASI: CS3.1-06 

DAVET TARİHİ: 19.11.2020 

İŞİN KAPSAMI: 

 • Geliştirilmiş Pazar Bağlantılarıyla Mülteciler ve Türk Vatandaşları için Tarımsal İstihdam Destek Projesi kapsamında yürütülen iletişim çalışmalarına yön verecek bir iletişim stratejisi hazırlamak, 
 • İletişim stratejisi altında listelenen faaliyetleri uygulamak ve bu sözleşmelerle sağlanan hizmet ve ürünlerin kalitesini sağlamak için gerekli hizmetler için ihale duyurularının teknik bölümlerini geliştirmek, 
 • Bir çalışma takvimi ve iletişim bütçesi dâhil olmak üzere iletişim faaliyetlerini AB iletişim stratejisi şablonuna uygun şekilde yönlendiren iletişim eylem planı hazırlamak, 
 • Her hedef grup için ana mesajlar ve akılda kalıcı slogan seçenekleri üretimi, 
 • Proje ile ilgili görünürlük etkinliklerini (proje başlatma ve kapanış etkinlikleri, atölye çalışmaları, iletişim kampanyaları, yerel düzeyde iletişim sosyal yardım etkinlikleri, fotoğraf ve video belgeleri, sosyal medya yönetimi vb.) ve ayrıca bilgi / halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmek için gereken tüm içeriği denetlemek. Pilot illerdeki faydalanıcılar için ve tüm etkinliklerde AB görünürlüğü sağlamak, 
 • Basılı materyaller ve çevrimiçi medya platformları için içerik oluşturmak; tasarım süreçlerini denetlemek, hizmet sağlayıcılar ile koordineli ve iletişim stratejisi ve planı doğrultusunda tüm basılı ve görsel-işitsel görünürlük materyallerinin hazırlanmasını sağlamak, medya ilişkilerini koordine etmek (basın davetleri, basın açıklamaları, basın toplantıları ve medya ziyaretleri hazırlamak) ve bu konudaki tüm faaliyetleri desteklemek, farkındalık yaratma ve tanıtım için hazırlanan video senaryolarına destek sağlamak, 
 • İnsan ilgisini ve başarı öykülerini üretmek, e-bültenler hazırlamak, açık hava reklam faaliyetlerinin zamanında yürütülmesi için destek sağlamak, 
 • Faydalanıcıları bilinçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi amaçlayan faaliyetlerin düzenlenmesine destek sağlamak, hizmet sağlayıcılar ve proje ortakları arasında koordineli iletişimi sağlamak, tüm iletişim araçlarının ve ürünlerinin bağışçı ve proje ortakları tarafından onaylanan iletişim stratejisine uygun olmasını sağlamak, 
 • EUD’den alınan iletişimle ilgili ad-hoc taleplere yanıt vermek (gerekli izinleri almak, proje alanına basın ziyaretleri düzenlemek için yüksek düzeylerde takip etmek, video belgelerini koordine etmek vb.), 
 • Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm iletişim faaliyetleri için iletişim noktası olarak ACC ve Dünya Bankası arasındaki iletişimi koordine etmek, 
 •  Bu İş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevleri yerine getirmek. 

KARAR TARİHİ: 10.12.2020 

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 7.38 paragrafı Ferdi Danışmanlık Seçim Metodu (İletişim Uzmanı) 

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Duygu SAYKAN RUSO 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:51 Hafta 

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı) 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara 

Telefon: +90 312 216 40 14 

Mail: frit@tarimkredi.org.tr 

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında İzleme ve Değerlendirme Uzmanı İstihdamı 

REFERANS NUMARASI: CS3.1-03 

DAVET TARİHİ: 24.09.2020 

İŞİN KAPSAMI: Proje kapsamında, İzleme ve Değerlendirme Kılavuzu ve POM’da belirtildiği üzere, projenin izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere bir İzleme ve Değerlendirme Uzmanı görevlendirilecektir. Görevin amacı, Proje Yöneticisine yüksek kalitede bilgi akışı sağlamak ve TKK, WB ve AB’nin raporlama gerekliliklerini yerine getirmektir. İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Proje Yöneticisinin rehberliğinde ve PUB’nin diğer üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışacaktır. 

KARAR TARİHİ: 30.11.2020 

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 7.38 paragrafı Ferdi Danışmanlık Seçim Metodu (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı) 

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Quazi Awal HOSSAIN 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:12 ay 15 Gün 

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (Saha Koordinatörü) 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara 

Telefon: +90 312 216 40 14 

Mail: frit@tarimkredi.org.tr 

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Saha Koordinatörü İstihdamı 

REFERANS NUMARASI: CS3.1-09 

DAVET TARİHİ: 24.09.2020 

İŞİN KAPSAMI: Saha Koordinatörü; Saha Görevlileri, bölge birlikler, birim kooperatifler, Türk Kızılay’ı ve sözleşmeli servis sağlayıcıları tarafından yürütülen tüm saha faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Bu amaçla, pozisyona seçilen aday sahadaki faaliyetleri planlamak, proje illerinde bulunan Saha Görevlilerini denetlemek ve Proje uygulaması ile ilgili tüm faaliyetlerde diğer PUB üyeleri ile koordinasyon sağlamaktan sorumlu olacaktır. Saha Koordinatörü, projenin zamanında ve verimli bir şekilde teslim edilmesinde merkezi bir rol oynayacak, Proje Yöneticisine rapor verecek ve PUB’daki diğer teknik uzmanlar ile yakından çalışacaktır. 

KARAR TARİHİ: 30.11.2020 

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 7.38 paragrafı Ferdi Danışmanlık Seçim Metodu (Saha Korrdinatörü) 

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Sevim KARASUNGUR 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:12 ay 15 Gün 

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (Proje Yöneticisi) 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara 

Telefon: +90 312 216 40 14 

Mail: frit@tarimkredi.org.tr 

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Proje Yöneticisi İstihdamı 

REFERANS NUMARASI: CS3.1-20 

DAVET TARİHİ: 26.11.2020 

İŞİN KAPSAMI: Proje Yöneticisi, sorumlu TKK Genel Müdür Yardımcısının (Proje Direktörü) rehberliğinde, PUB danışmanlarının Projenin tasarlandığı şekilde uygulaması ve hedeflenen sonuçlarının elde edilmesi doğrultusunda TKK’nın desteklenmesini sağlamaktan sorumludur. 

KARAR TARİHİ: 26.11.2020 

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri Bireysel Danışmanların Doğrudan Seçimi (Proje Yöneticisi) 

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Tunahan ALTUNDAŞ 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:13 Ay 

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (IT Koordinatörü) 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara 

Telefon: +90 312 216 40 14 

Mail: frit@tarimkredi.org.tr 

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında IT Koordinatörü İstihdamı 

REFERANS NUMARASI: CS3.1-21 

DAVET TARİHİ: 26.11.2020 

İŞİN KAPSAMI: Bu görevin amacı, önerilen projenin faaliyetlerini etkili bir şekilde yerine getirmesini ve hedeflerine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olacak IT sistemi tasarlamak ve işletmek için gerekli desteği TKK’ya sağlamaktır. Proje kapsamında, IT Koordinatörü geliştirilen IT sistemlerini denetlemek ve koordinasyonunu sağlamaktan sorumlu olacaktır. Ayrıca IT Koordinatörü proje içerisindeki tüm IT ile ilgili faaliyetlerin (iyileştirmeler/uygulama ve izleme veritabanı modüller) koordinasyonu sağlayarak gerekli destekleri verecek, danışmanlık hizmetlerine teknik danışmanlık sağlayacaktır. Ayrıca danışman, gerekli raporları, verileri zamanında düzenli olarak üretmek için günlük çalışacaktır. 

IT Koordinatörü, TKK’nın Bilgi İşlem Departmanının gözetimi altında ve yakın koordinasyon içinde ve Proje Yöneticisinin günlük yönetimi altında çalışacaktır. 

KARAR TARİHİ: 26.11.2020 

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri Bireysel Danışmanların Doğrudan Seçimi (IT Koordinatörü) 

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Barış YILMAZ 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:13 Ay 

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (Çevre Uzmanı) 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara 

Telefon: +90 312 216 40 14 

Mail: frit@tarimkredi.org.tr 

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Çevre Uzmanı İstihdamı 

REFERANS NUMARASI: CS3.1-22 

DAVET TARİHİ: 26.11.2020 

İŞİN KAPSAMI: Proje kapsamında, ilgili ÇSS’lerin gerekliliklerine göre proje uygulamasıyla ilgili çevresel risklerin yeterli ve düzenli bir şekilde yönetilmesi, proje uygulamasının her aşamasında projenin çevresel uygunluğunun sağlanması ve ilgili Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) tarafından öngörüldüğü gibi, projeyle ilgili çevresel konuların belirlenmesi ve uygun şekilde ele alınması için bir Çevre Uzmanı görevlendirilecektir. 

KARAR TARİHİ: 26.11.2020 

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri Bireysel Danışmanların Doğrudan Seçimi (Çevre Uzmanı) 

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: D. Konuralp PİRİNÇÇİ 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:13 Ay 

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (Sosyal Koruma Uzmanı) 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara 

Telefon: +90 312 216 40 14 

Mail: frit@tarimkredi.org.tr 

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Sosyal Koruma Uzmanı İstihdamı 

REFERANS NUMARASI: CS3.1-19 

DAVET TARİHİ: 26.11.2020 

İŞİN KAPSAMI: Proje kapsamında, işgücü, çalışma koşulları, paydaş ve toplum katılımı, sosyal ve sosyo-ekonomik etkiler, cinsiyet, sosyal içerme, şikayet mekanizması, toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili prosedürlerin ve yönetim planlarının uygulanmasını yönetmek için bir Sosyal Koruma Uzmanı istihdam edilecektir. 

KARAR TARİHİ: 26.11.2020 

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri Bireysel Danışmanların Doğrudan Seçimi (Sosyal Koruma Uzmanı) 

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Sümeyye SALARVAN 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:13 Ay