İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (KISA SÜRELİ HUKUK DANIŞMANLIĞI )

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

MERKEZ BİRLİĞİ

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 216 40 14

Mail: frit@tarimkredi.org.tr

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere ve Türkiye Vatandaşlarına

Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Kısa Süreli Hukuk Danışmanlığı Alımı

REFERANS NUMARASI: CS3.1-18D

DAVET TARİHİ: 10.10.2023

İŞİN KAPSAMI: Proje faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında mevzuat değişikliği veya

mevzuata uyum sağlanması amacıyla hukuki konularda görüş verilmesi ve bilgi paylaşımı

yapılması, ihtiyaç duyulması halinde hukuki konularda iletilen soruların cevaplanması gibi

konular alınması planlanan danışmanlık hizmetinin kapsamında yer almaktadır. Bunlarla

birlikte proje faaliyetleri sırasında proje uygulama illerinde veya diğer illerde ortaya çıkmış

veya çıkabilecek arabuluculuk süreçlerinin takibi, bu süreçleri takiben başlamış veya

başlayacak dava süreçlerinin takibi, olası icra işlemlerin takibi ve neticelendirilmesi, hukuki

durumların takip edilmesi ve nihayetlendirilmesi, başsavcılıklara, iş mahkemelerine, ticaret

mahkemelerine ve diğer mahkemelere intikal etmiş veya edecek dava süreçlerinin takip

edilmesi gibi aşağıdaki başlıklarda verilen faaliyetler de söz konusu hizmetin kapsamında yer

almaktadır.

KARAR TARİHİ: 05.01.2024

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 7.38 paragrafı Bireysel

Danışmanlık Seçim Metodu

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Akif YÜCEL

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 11 Ay 15 gün

İhale sonuç bildirimini indirmek için tıklayınız.