İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Uzmanı)

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara Telefon: +90 312 216 40 14

Mail: frit@tarimkredi.org.tr

İHALENİN ADI:Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Uzmanı İstihdamı

REFERANS NUMARASI:CS3.1-18A

DAVET TARİHİ: 27.05.2020

İŞİN KAPSAMI: Proje kapsamında, satın alma ve proje uygulaması ile ilgili faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve ACC Destek Hizmetleri Departmanına teknik yardım sağlamak.

KARAR TARİHİ: 08.04.2021

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 7.38 paragrafı Ferdi Danışmanlık Seçim Metodu (Satın alma Uzmanı)

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Erhan Burak AYDIN

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 7 ay