İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ (İzleme Değerlendirme Uzmanı)

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 216 40 14

Mail: frit@tarimkredi.org.tr

İHALENİN ADI: Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları İle Mültecilere Ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Kapsamında İzleme Değerlendirme Uzmanı İstihdamı

REFERANS NUMARASI:  CS3.1-03B

DAVET TARİHİ: 23.06.2022

İŞİN KAPSAMI: 

Proje kapsamında, İ&D El Kitabı ve Proje Operasyonları El Kitabında  belirtildiği üzere, projenin izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere bir İzleme ve Değerlendirme Uzmanı görevlendirilecektir. Proje Yöneticisine yüksek kaliteli bir bilgi akışı sağlamak; Tarım Kredi Kooperatifleri, Dünya Bankası ve AB’nin raporlama gereksinimlerini yerine getirmektir. İ&D Uzmanı, Proje Yöneticisinin rehberliğinde ve Proje Uygulama Birimi’nin diğer üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışacaktır.

KARAR TARİHİ: 05.10.2022

İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 7.38 paragrafı Bireysel Danışmanlık Seçim Metodu

SÖZLEŞME İMZALANAN DANIŞMAN: Doğukan DOĞU

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 12 ay